Start /

  • Ta strona jest nieaktualna. Aktualną wersję znajdziesz tutaj

ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
Adres strony www: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Nr
pok.
Nr telefonu
Dział
Pracownicy
102
085 7481-200
0857481201fax.
Sekretariat Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr
104
085 7481-202
DYREKTOR
103
085 7481-203
Z-ca Dyrektora
101
085 7481-204
Kierownik Działu OP
Radca Prawny
Iwona Wójcik Nikitiuk
107
085 7481-216
Dział RU
106
085 7481-205
085 7481-206
085 7481-207
Dział OP
Bronisław Jeżewski
211
085 7481-217
Dział RU
110
085 7481-208
Dział OP Kadry
 
085 7481-209
Kierowcy
Abramowicz Wiesław
Bołtryk Andrzej
201
085 7481-215
Kierownik Działu RU
108
085 7481-218
Dział RU
206
085 7481-219
Dział RU
207
085 7481-220
Dział RU
111
085 7481-221
Z-ca Kier.Działu RU
109
085 7481-222
Dział RU
112
085 7481-223
Dział RU
212
085 7481-230
GŁÓWNA KSIĘGOWA
209
085 7481-231
Dział FK
208a
085 7481-232
Dział FK
208
085 7481-233
Dział FK KASA
210
085 7481-234
Dział FK
 
BIURO TERENOWE W BIAŁYMSTOKU
301
085 7481-240
Kierownik Biura Terenowego WZM i UW
302
085 7481-241
Biuro Terenowe
303
085 7481-242
Biuro Terenowe
305
085 7481-243
Biuro Terenowe
Inspektorzy

 

OBIEKT SIEMIANÓWKA
085 68-57-095
Dz. Siemianówka
Bagniuk Alina
085 749-17-16
Rudnia
AUGUSTÓW
087 643 28 96
Biuro BT B w Sokółce
085 711-29-45
Biuro BTB Bielsk Podlaski
085 730-30-10
fax 730 31 29
Biuro w Kolnie
086 278-23-07
Biuro w Zambrowie
086 271-34-19
Biuro w Grajewie
086 272-26-49
Biuro Wysokie Mazowieckie
086 275-24-00
SUWAŁKI
087 566-32-21
SUWAŁKI – GP
087 566-3223
ŁOMŻA cent.
086 2185-481
Gospodarstwo Pomocnicze WZM i UW w Białymstoku
085 7481-250
Baranowska Grażyna,
Halina Borowska
085 7481-251
Kierownik Markowski Krzysztof
085 7481-252
085 7481-253
Inspektorzy
085 7481-254
085 7481-255 fax.
Artur Karolewski
085 7481-256
Jolanta Kołodko
Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacja Wodociągów
744-33-34, 746-67-09
Zaścianki GP EW
741-81-15
GPEW – Bielsk Podlaski
730-31-29

 

Wykaz kont pocztowych WZM i UW w Białymstoku

IMIĘ I NAZWISKO

EMEIL

Robert Żyliński

robert.zylinski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Mirosław Markowski

miroslaw.markowski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Sekretariat

sekretariat.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

OP

op.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Agnieszka Halicka

agnieszka.halicka@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Elżbieta Korniluk

elzbieta.korniluk@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Jarosław Miniuj

jaroslaw.miniuk@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Mnich Marek

marek.mnich@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Beata Kalinowska

beata.kalinowska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

RU

ru.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Eugeniusz Jacel

eugeniusz.jacel@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Wojciech Biegański

wojciech.bieganski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Irena Simakowicz

irena.simakowicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Bogdan Kryński

bogdan.krynski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Beata Pogroszewska

beata.pogroszewska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Olga Grygoruk

olga.grygoruk@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Magdalena Tarantowicz

magdalena.tarantowicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Małgorzata Prokopowicz

malgorzata.prokopowicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Józef Stokowski

jozef.stokowski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Sabina Konecka

sabina.konecka@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Eugeniusz Suchwałko

eugeniusz.suchwalko@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Zbigniew Protassewicz

zbigniew.protassewicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Tadeusz Kłosek

tadeusz.klosek@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

FK

fk.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Barbara Krasowska

barbara.krasowska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Janina Czygier

janina.czygier@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Grażyna Zubrycka

grazyna.zubrycka@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Iwona Giero

iwona.giero@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Krystyna Stalbowska

krystyna.stalbowska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Anna Pogroszewska

anna.pogroszewska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

BT -BIAŁYSTOK

btb.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Ryszard Kruszewski

ryszard.kruszewski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Barbara Kapłunow

barbara.kapłunow@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Marta Puchlik

marta.puchlik@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Hanna Gromotowicz

hanna.gromotowicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Anatol Fiedorowicz

anatol.fiedorowicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Mirosław Poźniak

miroslaw.pozniak@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Dariusz Zawadzki

dariusz.zawadzki@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Aleksander Stocki

aleksander.stocki@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Adam Kużdub

adam.kuzdub@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Leon Chlabicz

leon.chlabicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Aleksander Kardasz

aleksander.kardasz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

BT- ŁOMŻA

btl.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Krzysztof Zieliński

krzysztof.zielinski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Małgorzata Polesińska

malgorzata.polesinska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Halina Nitkiewicz

halina.nitkiewicz@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Ewa Jastrzębska

ewa.jastrzebska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Ireneusz Majdak

ireneusz.majdak@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Cezary Betley

cezary.betley@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

BT-SUWAŁKI

bts.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Barbara Straszyńska

barbara.straszynska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Lech Grygo

lech.grygo@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Danuta Jaskuła

danuta.jaskula@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Bożena Sieńkowska

bozena.sienkowska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Józef Rybi

jozef.rybi@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Czesław Prostko

czeslaw.prostko@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

GP.WODOCIĄGI

gp.wodociagi@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Wiesław Lewko

wieslaw.lewko@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Katarzyna Konończuk

katarzyna.kononczuk@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

GP.EUM B-STOK

gp.wzmiuw@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Krzysztof Markowski

krzysztof.markowski@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Grażyna Baranowska

grazyna.baranowska@wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Data opracowania informacji: 2004-07-29
Data upublicznienia infomacji: 2004-07-29
Data wprowadzenia do BIP: 2007-11-09
Data publikacji: 2007-11-09
Data modyfikacji: 2008-04-06