Start / Dyrekcja

DYREKTOR
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
inż. Zbigniew Zalewski
Z-CA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
 mgr Czesław Sałak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
mgr Iwona Simakowicz

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W BIAŁYMSTOKU

 

Załączniki:
Autor: WZMiUW Białystok
Data wprowadzenia do BIP: 2008-04-06
Data publikacji: 2008-04-06
Data modyfikacji: 2013-10-30
Drukuj