Start / Dyrekcja

 

DYREKTOR
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
mgr Jan Puczyński
Z-CA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
mgr Czesław Sałak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
mgr Iwona Simakowicz

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W BIAŁYMSTOKU

Autor: WZMiUW Białystok
Data wprowadzenia do BIP: 2008-04-06
Data publikacji: 2008-04-06
Data modyfikacji: 2016-07-19
Drukuj